ปิด
 

ไม่พบผลการค้นหาคำว่า "" กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

 

ถังดักไขมันในบ้านสำคัญไฉน

04 April 2019

หลายบ้านอาจเคยประสบปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน และเกิดปัญหาท่อส่งกลิ่นเหม็น ซึ่งหนึ่งในสาเหตุหลักนี้ อาจมีที่มาคือการไม่ติดตั้ง ถัง/บ่อดักไขมันในบ้าน เพราะเมื่อท่อน้ำปล่อยน้ำเสียออกไป ทั้งเศษอาหารและคราบไขมันต่างๆ จะตกค้างอยู่ในท่อ ก่อให้เกิดปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์จากน้ำที่เน่าเสีย เพราะคราบไขมันที่พอกขึ้นคลุมตัวเหนือผิวน้ำ และกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค อีกทั้ง การปล่อยน้ำเสียโดยไม่ผ่านถังดักไขมันยังผิดกฎหมายและยังเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมโดยรวมอีกด้วย

 

บ่อ/ถังดักไขมัน คือ อุปกรณ์ที่ช่วยดักจับไขมันจากท่อน้ำทิ้ง แยกไขมันไม่ให้ไหลไปปะปนกับน้ำที่ระบายสู่ท่อสาธารณะ เพราะฉะนั้นครัวเรือนของบ้านอยู่อาศัยก็จำเป็นที่จะต้องติดตั้งถังดักไขมัน โดยถังดักไขมันมี 2 ประเภท คือ แบบตั้งบนดิน และแบบฝังดิน ซึ่งวิธีติดตั้งก็ไม่ยุ่งยาก เพียงแค่ต่อท่อระบายน้ำทิ้งจากอ่างล้างจานเข้ากับถังดักไขมัน แล้วติดตั้งท่อระบายนำของถังดักไขมันลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

 

ส่วนประกอบและการทำงานของถังดักไขมัน

  1. ตะแกรงดักเศษอาหาร - กรองเศษอาหารจากน้ำทิ้ง
  2. ช่องแยกไขมัน - ไขมันจะลอยตัวอยู่เหนือน้ำแยกชั้นกัน
  3. ท่อระบายน้ำทิ้ง - ระบายน้ำทิ้งที่แยกเอาไขมันออกลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
  4. ท่อระบายไขมัน - ท่อระบายไขมันมักติดตั้งสูงกว่าท่อระดับน้ำทิ้งเพื่อแยกชั้นไขมันที่ลอยด้านบนให้ไหลออกมา

 

เลือกขนาดถังให้เหมาะกับบ้านของเราอย่างไร

ขนาดของถังดักไขมันมีตั้งแต่ขนาด 15 ลิตร จนถึง 140 ลิตร แล้วแต่ลักษณะการใช้งาน เราควรเลือกขนาดของถังตามจำนวนสมาชิกในบ้าน ถ้ามีสมาชิก 1-5 คน ควรใช้ถังขนาด 15 ลิตร และ 6-10 คนควรใช้ขนาด 30 ลิตร โดยมีราคาตั้งแต่หลักพันขึ้นไป

การวางถังดักไขมันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่ภายในบ้านและความสะดวกของการใช้งานของคนในบ้านด้วย เช่น การตั้งถังดักไขมันบนพื้นจะใช้งานสะดวกและดูแลได้ง่ายกว่า แต่ต้องมีพื้นที่วางที่เหมาะสม เช่นใต้อ่างล้างจาน หรือเคาน์เตอร์ครัว ส่วนชนิดฝังดินก็จะเหมาะกับพื้นที่บ้านที่มีพื้นที่จำกัดและอยากให้ดูเรียบร้อย แต่จะดูแลรักษายากกว่า

 

การดูแลรักษา

ควรนำเศษอาหารในตะแกรงไปทิ้งทุกวัน เพื่อไม่ให้เศษอาหารเน่าเสีย และเพื่อไม่ให้เป็นที่ชุมนุมของเหล่าแมลงสาบอีกด้วย และควรตักไขมันที่ลอยอยู่เหนือน้ำออกทุกสัปดาห์ และล้างถังดักไขมันปีละ 2 ครั้ง หรือทุกๆ 6 เดือน

เพียงเท่านี้เราก็สามารถลดปัญหาท่อน้ำทิ้งอุดตันและกลิ่นเหม็นจากท่อน้ำไปได้กว่าครึ่งแล้ว

Copyright © 2016-2020, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.