ปิด
 

ไม่พบผลการค้นหาคำว่า "" กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

 

ตำแหน่งของเครื่องปรับอากาศในห้องนอน ควรดูจากอะไรบ้าง

24 September 2019

ตำแหน่งของเครื่องปรับอากาศในห้องนอนควรดูจากอะไรบ้าง

เครื่องปรับอากาศภายในห้องนอนเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลย เนื่องจากการถ่ายเทอากาศภายในห้องนอน อาจส่งผลกระทบกับสุขภาพโดยตรง เราจึงควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศในตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการใช้งานสูงสุดนั่นเอง

 

ขนาดของเครื่องปรับอากาศกับห้องนอน

ในระบบปรับอากาศจะใช้ค่า BTU หรือ British Thermal Unit ที่เป็นหน่วยมาตรฐานของการวัดค่าพลังงานความร้อนเพื่อบอกความสามารถในการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศต่อระยะเวลา 1 ชั่วโมง (BTU/hr)
โดยในเบื้องต้น สามารถคำนวณค่าบีทียูที่เหมาะสม จากการการสำรวจขนาดพื้นที่ภายในห้อง และสภาพการรับความร้อนของห้องนั่นเอง เช่น ในความสูงไม่เกิน 3 เมตร ขนาดพื้นที่ห้อง 13-14 ตารางเมตร เครื่องปรับอากาศที่ควรเลือกคือ 7,000-9,000 บีทียู หรือ ขนาดพื้นที่ห้อง 16-17 ตารางเมตร เครื่องปรับอากาศที่ควรเลือกคือ 9,000-12,000 บีทียู เป็นต้น

 

ตำแหน่งของเครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ ควรอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ควรมีเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ด้านล่างของเครื่อง เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด หรือป้องกันความสกปรกจากน้ำที่อาจหยดลงมาจากเครื่องปรับอากาศได้

โดยทิศทางเป่าลมเย็นที่เหมาะสม คือ การเป่าขวางตัว หรือตั้งฉากกับเตียง โดยระยะของลมควรอยู่ในช่วงกลางลำตัวถึงปลายเท้า ไม่ควรติดเครื่องปรับอากาศที่ปลายเตียงเนื่องจากลมเย็นที่พัดเข้าทางจมูกหรือศีรษะตลอดเวลาอาจทำให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติของระบบหายใจ

 

ตำแหน่งของเครื่องระบายความร้อน

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานของปั๊มน้ำยา เครื่องระบายความร้อน จะถูกติดตั้งนอกตัวอาคาร โดยคำนึงถึงระยะการเดินท่อจากตัวเครื่องไปยังเครื่องปรับอากาศไม่เกินระยะ 12-20 เมตร ตามแต่ละรุ่นของเครื่อง และหากมีความจำเป็นต้องติดตั้งใกล้ตัวอาคาร ควรใช้ยางรองแท่นเพื่อลดการสั่นสะเทือนและเสียงที่เกิดจากการใช้งานลง

Copyright © 2016-2020, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.