ปิด
 

ไม่พบผลการค้นหาคำว่า "" กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

 

โกลเด้นแลนด์ โชว์กำไรครึ่งปีโตกว่า 163% กำไร 6 เดือนเทียบเท่า 9 เดือนของปี 60 กวาดกำไรกว่า 1,077 ล้านบาทมั่นใจรายได้ปี 61 ตามเป้าหมาย

hun_Thanapol_Sirithanachai_Golden_Land

10 May 2018

                                    โกลเด้นแลนด์ โชว์กำไรครึ่งปีโตกว่า 163%

                                    กำไร 6 เดือนเทียบเท่า 9 เดือนของปี 60

                    กวาดกำไรกว่า 1,077 ล้านบาทมั่นใจรายได้ปี 61 ตามเป้าหมาย

 

          บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ โกลเด้นแลนด์ เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 2 (1 มกราคม 61 – 31 มีนาคม 61) และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน (1 ตุลาคม 60 – 31 มีนาคม 61) เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ เป็นวันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 30 กันยายนของทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

          สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ โกลเด้นแลนด์ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 61 ได้อนุมัติรับรองผลประกอบการไตรมาส 2 ของรอบบัญชีปี 2561 โดยบริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับงวด 3 เดือน (1 มกราคม 61 – 31 มีนาคม 61) จำนวน 3,572 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 981 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 38% โดยมีรายได้รวมสำหรับงวด 6 เดือน (1 ตุลาคม 60 – 31 มีนาคม 61) จำนวน 7,761 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 2,268 ล้านบาท หรือเติบโตกว่า 41%

          ทั้งนี้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับงวด 3 เดือน (1 มกราคม – 31 มีนาคม) จำนวน 464 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 161 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 53% และมีกำไรสุทธิ งวด 6 เดือน (1 ตุลาคม 60 – 31 มีนาคม 61) รวมจำนวน 1,077 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 668 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้น 163% โดยกำไรสุทธิงวด 6 เดือนของปี 61 เทียบเท่ากับกำไรสุทธิงวด 9 เดือนของปี 60 (1 มกราคม 60 – 30 กันยายน 60) ที่มีกำไรรวม 1,086 ล้านบาท

          ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเฉพาะรายได้หลักจากการขายอสังหาริมทรัพย์งวด 3 เดือน ปี 2561 (1 มกราคม 61 – 31 มีนาคม 61) บริษัทฯ มีรายได้ส่วนนี้จำนวน 3,116 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 923 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 42% จากงวดเดียวกันของปีก่อน สำหรับรายได้งวด 6 เดือนของปี 2561 (1 ตุลาคม 60 – 31 มีนาคม 61) บริษัทฯ มีรายได้ส่วนนี้จำนวน 6,878 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2,183 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 47% จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยประสบความสำเร็จทั้งโครงการใหม่ที่เริ่มเปิดขาย และเริ่มโอนในปี 2561 รวมถึง โครงการเดิมที่ยังขาย และโอนได้อย่างต่อเนื่อง

 

          ในขณะที่รายได้จากการให้เช่าสำหรับงวด 3 เดือนของปี 2561 (1 มกราคม 61 – 31 มีนาคม 61) บริษัทฯ มีรายได้ในส่วนนี้จำนวน 251 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 22% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และรายได้ในส่วนนี้งวด 6 เดือนของปี 2561 (1 ตุลาคม 60 – 31 มีนาคม 61) จำนวน 475 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 17% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากอัตราการรับรู้รายได้จากอัตราการเช่าที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์

 

          ธนพล ศิริธนชัย ประธานอำนวยการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ โกลเด้นแลนด์ เปิดเผยว่า “ผลการดำเนินงานงวด 3 เดือน ปี 2561 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 61) เป็นไปในทิศทางที่ดี บริษัทฯ ยังคงมั่นใจกับเป้าหมายรายได้ทั้งปี 2561 (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561) รวม 17,800 ล้านบาท โดยในเดือนเมษายน – ธ.ค. 2561 นี้ บริษัทฯ ได้เตรียมเปิดโครงการรวม 25โครงการ แบ่งเป็นทาวน์โฮม 13 โครงการ บ้านแฝด 7 โครงการ และบ้านเดี่ยวอีก 3 โครงการ และโครงการต่างจังหวัดอีก 2 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 28,800 ล้านบาท   รวมทั้งปี 2561 บริษัทฯ จะเปิดโครงการแนวราบทั้งสิ้น 30 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 33,200 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการทาวน์โฮม จำนวน 17โครงการ โครงการบ้านแฝด จำนวน 7 โครงการ และโครงการบ้านเดี่ยว จำนวน 4 โครงการ และโครงการต่างจังหวัด จำนวน 2 โครงการ นอกจากนี้บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ซึ่งมีผู้เช่าเต็มพื้นที่ บริษัทฯ จึงยังมีความมั่นใจว่าจะสามารถรับรู้รายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้”

#################################

 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ :

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด (มหาชน)  02-764-6200 ต่อ 6241-6244

กมลพันธ์ ชินพงศ์ (แนน) 062-645-4164                                kamolphan.c@goldenland.co.th

ณฤณรรณฏ์ มหาอนันตพัฒน์ (นัท) 095-556-6624                naruenun.m@goldenland.co.th

รุ้งเพชร  จันทร์เพ็ญ (รุ้ง) 094-561-4996                                rungpet.c@goldenland.co.th

Copyright © 2016-2020, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.