ปิด
 

ไม่พบผลการค้นหาคำว่า "" กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

 

โกลเด้นแลนด์โต กวาดกำไรไตรมาส 2/59 กว่า 359.39 ล้านบาท เติบโตก้าวกระโดดกว่าร้อยละ 229.5 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มั่นใจกำลังซื้อโครงการแนวราบ ยังคงเป้าหมายรายได้รวมทั้งปี 10,000 ล้านบาท

ุณธนพล_ศิริธนชัย_2

08 August 2016

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ โกลเด้นแลนด์ เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 2 ของปี 2559 มีรายได้รวม 2,871.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.1 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ของปี 2558 และมีกำไรรวม 359.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 229.5 จากไตรมาส 2 ของปี 2558 ซึ่งถือเป็นการเติบโตเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เนื่องจากได้รับผลดีจากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์

ในไตรมาส 2 ของปี 2559 นี้ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ โกลเด้นแลนด์ มีรายได้รวม 2,871.52 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 ของปี 2558 จำนวน 850.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.1 และมีรายได้รวมสำหรับงวด 6 เดือนของปี 2559 จำนวน 5,269.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 1,602.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.7

ทั้งนี้บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 2,585.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2558 อันเนื่องมาจากความสำเร็จจากโครงการที่เปิดใหม่ช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2559 และต่อเนื่องจนถึงในไตรมาส 2 ปี 2559 รวมถึงการปรับปรุงรูปแบบบ้านใหม่ในโครงการเดิมทำให้ลูกค้าสนใจ และมียอดขายเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังมีการจัดรายการส่งเสริมการขาย และการตลาดเพิ่มขึ้นเพื่อกระตุ้นยอดขาย และยอดโอนในช่วงมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอน และค่าธรรมเนียมการจดจำนองที่สิ้นสุดไปวันที่ 28 เมษายน 2559

สำหรับรายได้รวม 6 เดือน ปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 4,697.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 1,638.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53.6 เนื่องจากบริษัทประสบความสำเร็จในการเปิดขายโครงการ ทั้งโครงการใหม่ที่ทยอยเปิดขายในระหว่างปี และโครงการเดิมที่ยังสร้างยอดขายอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้รายได้รวม 6 เดือน ปี 2559 บริษัทยังมีรายได้จากการค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ และรายได้อื่นๆ จำนวน 572.55 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทสามารถรับรู้รายได้จากเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ จากผู้เช่ากว่า 70% ของพื้นที่เช่าทั้งอาคาร ซึ่งรายได้ดังกล่าวจะเข้ามาทดแทนรายได้จากค่าเช่าอาคารสาทร สแควร์ ซึ่งได้ให้เช่าช่วงกับ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (Golden Ventures REIT) ไปเมื่อไตรมาส 1/59

จากผลการดำเนินการข้างต้นทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในไตรมาส 2 จำนวน 359.39 ล้าน เพิ่มขึ้น 250.31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 229.5 จากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติของไตรมาส 2 ปี 2558 สำหรับกำไรรวม 6 เดือน บริษัทมีกำไรรวม 560.77 ล้าน เพิ่มขึ้น 323.24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 136.1 เมื่อเทียบกับ 6 เดือนแรกของปี 2558

ธนพล ศิริธนชัย ประธานอำนวยการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ โกลเด้นแลนด์ เปิดเผยว่า “ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 เป็นไปในทิศทางที่ดี บริษัทสามารถทำรายได้รวม 5,269 ล้านบาท คิดเป็นกว่า 50% จากเป้าหมายรายได้รวม 10,000 ล้านบาท แม้จะเปิดโครงการแนวราบไปเพียง 5 โครงการจากแผนการเปิดโครงการในปีนี้ทั้งหมด 15 โครงการ นอกจากนี้บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ซึ่งมีผู้เช่าพื้นที่แล้วกว่า 70% บริษัทจึงยังมีความมั่นใจว่าจะสามารถรับรู้รายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้”

#################################

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ :

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด (มหาชน) 02-620-6200 ต่อ 241-244

กมลพันธ์ ชินพงศ์ (แนน) 083-777-1335 kamolphan.c@goldenlandplc.co.th

ณฤณรรณฏ์ มหาอนันตพัฒน์ (นัท) 095-556-6624 naruenun.m@goldenlandplc.co.th

รุ้งเพชร จันทร์เพ็ญ (รุ้ง) 086-980-3622 rungpet.c@goldenland.co.th

Copyright © 2016-2020, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.